Skakningar i Malmberget 25 augusti 2010

25 augusti 2010

Flera seismiska händelser inträffade i malmkroppen Prinzsköld i Malmberget under onsdagen från cirka klockan 17 och framåt.

Bergmekaniker har besiktat berörda områden i gruvan och inte hittat några skador. Boende i samhället har hört av sig till LKAB och rapporterat om skakningarna. Någon risk för ras i samhället finns inte eftersom gruvbrytningen inte bedrivs under bebyggda områden. LKAB arbetar löpande för att hitta metoder i brytningen som kan minimera de seismiska händelserna.

Händelserna lokaliserades till takskivan i malmkroppen Prinzsköld mellan 600- och 700-metersnivåerna. Produktionen i malmkroppen pågår idag på nivåerna 895 och 920.
Högsta uppmätta magnitud var 1,7 på LKABs lokala skala*. 11 händelser hade en magnitud över 1,0 varav 3 låg över 1,5. Bifogad bild visar lokaliseringen för de 3 största händelserna.

LKAB utvidgade industriområdet i Malmberget sommaren 2009 med hänvisning bland annat till den ökade seismiska aktiviteten i malmkroppen Prinzsköld (se länk nedan).

* Richterskalan används för att mäta naturliga jordbävningar. Dessa mäts vanligtvis över stora avstånd och händelserna har stor magnitud och låga frekvenser . Vid mätning av seismisk aktivitet i en gruva är däremot magnituden lägre, frekvenserna högre och man vill ha stor noggrannhet på korta avstånd. Därför tas en lokal magnitudskala fram för de förhållanden som råder vid den specifika gruvan. Vid upprättande av en formel för den lokala magnitudberäkningen kan man välja en helt egen skala eller att komma nära en ”jordbävningsskala”. LKAB har valt det senare men uttrycker sig inte i Richterskalan, liksom andra gruvbolag i världen som övervakar gruvseismik.