Skakningar i Malmberget 14 oktober 2010

14 oktober 2010

Klockan 07:35 på torsdagen inträffade en sättning på cirka 600 meters avvägning i hängväggen till malmkroppen Alliansen.

Styrkan uppgick till 1,9 på den lokala skalan. Skakningen märktes både ovan jord i industriområdet samt på en del platser i gruvan.

Skakningen noterades även i Malmbergets samhälle.

Bergmekaniker har inspekterat det aktuella området och inte funnit några skador vare sig ovan jord inom industriområdet eller under jord.

Sättningen tillhör det normala och förväntade förloppet i hängväggen.

Informationsansvarig: Åsa Sundqvist