Skakningar i Malmberget 25 januari 2013

25 januari 2013

Seismiska händelser i Malmberget 23 och 24 januari 2013

Med start cirka klockan 14 på onsdagen och en dryg timme framåt inträffade en stor mängd seismiska händelser i Malmbergsgruvan. Händelserna har lokaliserats till malmkroppen Printzskölds hängvägg, mellan nivåerna 620 och 760 meters avvägning.

Av dessa händelser var fyra stycken över magnitud 1,0 på LKAB:s lokala skala och den högsta har uppmätts till 1,6. Området är besiktat av bergmekaniker och inga skador har kunnat konstateras. Händelserna kändes av i gruvan såväl som i samhället.

Den seismiska aktiviteten i Printzsköld har fortsatt under torsdagsnatten och -morgonen med start vid cirka 01.30-tiden.

 Tidigare meddelande:

Flera skakningar har skett i Printzskölds hängvägg kring nivå 700 meters avvägning under onsdag eftermiddag. Händelserna kändes av både i gruvan och samhället.

Områdena har besiktats av bergmekaniker och inga skador har rapporterats. Ett flertal malmbergsbor har ringt till LKAB om skakningarna. Bergmekanikerna arbetar nu med att analysera rapporterna.