Skakningar i Malmberget 7 mars 2013

7 mars 2013

Seismisk aktivitet i Printzsköld – uppdaterad

Uppdatering seismisk aktivitet i Printzsköld:Under gårdagen, den 7 mars 2013, var det förhöjd seismisk aktivitet runt Printzskölds hålrum. De flesta händelser ägde rum mellan 600 och 400 meters nivån. Största händelsen var kl 03:03:25 och beräknades till magnitud 1,3 enligt den lokala skalan och lokaliserad till 706 meters avvägning . Inga skador har uppstått i gruvan och områdena är nu åter öppnade.

Det råder för närvarande seismisk aktivitet i malmkroppen Printzsköld i Malmberget. Skakningar har känts i samhället. Inga skador rapporterade. LKAB återkommer med mer information när vi har mer uppgifter.