Skakningar i Kiruna 16 november 2010

16 november 2010

Två seismiska händelser med beräknad magnitud 1,7 på den lokala skalan inträffade tisdag 16 nov, kl 09.34 resp 14.44 i Kirunagruvan.
Den första händelsen lokaliserades till nivå 632 vid Y30 och den andra till Y 12 på 600 meters nivån. Båda var inne i den så kallade hängväggen och orsakade inga skador i gruvan