Skakningar i Malmberget 22 augusti 2010

22 augusti 2010

Under helgen inträffade tre seismiska händelser i malmkroppen Dennewitz hängvägg på cirka 500 meters nivå. Händelserna inträffade 21 augusti klockan 19.14 samt 22 augusti klockan 05.53 och 08.12. Alla tre hade magnituder på 1,6 enligt LKABs lokala skala*.

Händelserna inträffade inte i själva gruvan utan i hängväggen, på andra sidan malmkroppen. Närmaste brytningsverksamhet i Dennewitz pågår på nivå 946, alltså cirka 450 meter längre ner. Ingen i gruvan har märkt av skakningarna och inga skador är rapporterade.

* Richterskalan används för att mäta naturliga jordbävningar. Dessa mäts vanligtvis över stora avstånd och händelserna har stor magnitud och låga frekvenser . Vid mätning av seismisk aktivitet i en gruva är däremot magnituden lägre, frekvenserna högre och man vill ha stor noggrannhet på korta avstånd. Därför tas en lokal magnitudskala fram för de förhållanden som råder vid den specifika gruvan. Vid upprättande av en formel för den lokala magnitudberäkningen kan man välja en helt egen skala eller att komma nära en ”jordbävningsskala”. LKAB har valt det senare men uttrycker sig inte i Richterskalan, liksom andra gruvbolag i världen som övervakar gruvseismik.