Skakning i Malmberget 3 mars 2012

16 mars 2012

En skakning inträffade på torsdag kväll i malmkroppen Printzskölds hängvägg.

På torsdag kväll klockan 18.18 inträffade en seismisk händelse i malmkroppen Printzskölds hängvägg i Malmberget.Händelsen inträffade på 830 meters nivå. Magnituden var 1,5 på den lokala skalan och händelsen kändes i samhället.Bergmekaniker har besiktat området, inga synliga skador har upptäckts i gruvan.