Skakning i Malmberget 25 mars 2014

25 mars 2014

Kl 03:16 den 25 mars 2014 inträffade en seismisk händelse i Malmberget

Kl 03:16 den 25 mars 2014 inträffade en seismisk händelse i Malmberget som kändes av i samhället. Ett antal ytterligare händelser har inträffat i natt och på morgonen om än mindre än den först nämnda. Händelserna är i huvudsak belägna i Printzsköld och Dennewitz malmkroppar. Inga skador rapporterade.

Kjell Harnesk