Skakning i Malmberget 16 mars 2011

16 mars 2011

En skakning i Malmberget har inträffat kl. 01.26 onsdagen 16 mars. Händelsen inträffade i malmkroppen Parta i hängväggen på 941-metersnivån. Magnituden var 1,8 på den lokala skalan. Området är besiktat av bergmekaniker, inga skador har konstaterats.