Skakning i Malmberget 2 juli 2011

2 juli 2011

En seismisk händelse inträffade på Fabians hängvägg vid avvägningen 846-metersnivån. Magnituden på den lokala skalan var 1,5. Bergmekaniker har besiktat gruvan. Inga skador noteras.
Händelsen inträffade kl 09.39 på lördagsmorgonen vid LKAB:s gruvområde i Malmberget, där Fabian är en av ett 20-tal malmkroppar.