Skakning i Malmberget 23 april 2011

23 april 2011

På påskaftonens morgon, kl 06:27, inträffade en skakning i malmkroppen Partas hängvägg i Malmbergsgruvan och händelsen lokaliserades till 802 meters avvägning.

Den lokala magnituden är beräknad till 1,5. Bergmekaniker har besiktat gruvan och inga skador har konstaterats. De högsta vibrationerna i samhället uppmättes vid Sveavägen.