Skakning i Malmberget 23 maj 2011

24 maj 2011

Klockan 22.40 måndag 23 maj inträffade en bergrörelse i Malmbergetsgruvan. Händelsen inträffade i anslutning till malmkroppen Fabian på 643 meters nivå.
Magnituden på den lokala skalan var 1,5.
Området har inspekterats av bergmekaniker.
Inga skador har kunnat upptäckas.
Ingen person har kommit till skada.