Skakning i Malmberget 13 mars 2013

13 mars 2013

Seismisk händelse i Malmberget kl 07:00

En seismisk händelse inträffade i Malmberget kl 7 i morse. Den kändes i de östra delarna av samhället.Händelsen lokaliserades till ViRi hängvägg på 528 meters avvägning,med en preliminär lokal magnitud på 1,3.Inga skador har rapporterats från gruvan.