Skakning i Malmberget 1 april 2013

1 april 2013

En seismisk händelse inträffade den 1 april.

Uppdatering, magnitud och lokalisering justerade:

En seismisk händelse inträffade i Malmberget klockan 07.27 måndag 1 april. Inga skador är rapporterade.  Magnituden på den lokala skalan uppmättes till 0,7. Händelsen har lokaliserats till 543 meters avvägning i malmkroppen Fabians hängvägg.