Skakning i Malmberget 16 april 2013

16 april 2013

Klockan 15.30 den 16 april inträffade en seismisk händelse i Fabian hängvägg med en lokal magnitud på 1,1 på 659 meters avvägning.

Klockan 15.30 den 16 april inträffade en seismisk händelse i Fabian hängvägg med en lokal magnitud på 1,1 på 659 meters avvägning. Inga skador har rapporterats.