Skakning i Malmberget 21 juni 2013

21 juni 2013

Seismisk händelse vid Kaptens malmkropp.

En seismisk händelse med lokal magnitud 1,0 inträffade torsdag 20 juni klockan 09.17 vid Kaptens malmkropp. Händelsen lokaliserades till 435 meters avvägning. Inga skador har rapporterats från gruvan.