Skakning i Malmberget 27 juni 2013

27 juni 2013

Uppdaterad – Fabian

En seismisk händelse med lokal magnitud 2,1 inträffade torsdag 27 juni klockan 08.02. Händelsen lokaliserades till malmkroppen Fabian, i hängväggen på 565 meters avvägning. Händelsen har känts ute i samhället. Bergmekaniker har kontrollerat områdena närmast händelsen underjord. Inga skador har noterats.