Skakning i Malmberget 23 januari 2014

23 januari 2014

Seismiska händelser 23 januari

Tre seismiska  händelser inträffade i Malmberget vid 11-tiden torsdagen den 23 januari. Händelserna har lokaliserats till hängväggen på Östra Dennewitz. Skakningarna kändes av i samhället.

Händelserna uppmättes till 1,4 – 1,9 på den lokala magnituden och kändes av i samhället. Bergmekaniker har undersökt området. Inga skador är rapporterade.