Skakning i Malmberget 11 mars 2011

11 mars 2011

En skakning har inträffat kl. 00.42 fredag 11 mars. Händelsen inträffade i ViRi hängvägg på nivå 923 m.
Storleken var 2,1 på den lokala skalan. Området är besiktat av bergmekaniker, inga skador har konstaterats.