Skakning i Malmberget 4 mars 2012

4 mars 2012

Skakning i Malmberget

Klockan 8.52 på söndagsmorgonen 4 mars inträffade en seismisk händelse i malmkroppen Fabians södra del. Flera vibrationsmätare har registrerat händelsen och boende i samhället har kontaktat LKAB. Inga skador är rapporterade och bergmekaniker undersöker händelsen.

Uppdatering: Händelsen inträffade på 382-metersnivån i Fabianmalmkroppen och magnituden uppmättes till 2,4 på den lokala skalan.

Seismiska händelser i gruvan uppstår när de naturliga berspänningarna förändras som en följd av malmbrytningen.