Skakning i Malmberget 31 juli 2012

31 juli 2012

Skakning i Malmberget

En skakning har inträffat i Malmbergets underjordsgruva kl 05:53 måndag 30 juli. Händelsen inträffade i Printzskölds hängvägg på nivå 658 meter.

Storleken var 1,8 på den lokala skalan. Inga skador har konstaterats i gruvan. Händelsen kändes i samhället.

 

Det är möjligt att området fortfarande söker ett stabilt läge efter det att Fabians takskiva gick i brott. Det går mest troligt i vågor under en period. Hur länge det kommer att pågå kan vi inte säga i dagsläget.