Skakning i Malmberget 1 november 2012

1 november 2012

Mer information om skakningen

En seismisk händelse inträffade kl 03.50 i Malmberget. Skakningen var kraftig och kändes av många människor ovan jord. Händelsen lokaliserades till bergmassan 600 meter söder om Parta malmkropp vid  1043 meters avvägning. Magnituden uppmättes till 2, 4 på den lokala skalan. Inga skador har observerats under jord.