Skakning i Malmberget 3 mars 2013

3 mars 2013

Klockan 6.41 på söndag morgon den 3 mars inträffade en seismisk händelse i Malmbergsgruvan.

Klockan 6.41 på söndag morgon den 3 mars inträffade en seismisk händelse i Malmbergsgruvan. Inga skador är rapporterade.

 

Endast preliminära data finns tillgängliga för tillfället. Magnituden på den lokala skalan uppgick till 1,8. Händelsen har lokaliserats till 554 meters avvägning mellan malmkropparna Printzsköld och Alliansen. De vibrationsmätare i samhället som gett högsta utslag är Konsum 1,4 mm/s och Sveavägen 1,0 mm/s. Bergmekaniker är på väg att inspektera närliggande områden i gruvan. Inga rapporter om skador har inkommit.