Skakning i Malmberget 3 mars 2013

3 mars 2013

Klockan 6.41 på söndag morgon den 3 mars inträffade en seismisk händelse i Malmbergsgruvan.

Endast preliminära data finns tillgängliga för tillfället. Magnituden på den lokala skalan uppgick till 1,8. Händelsen har lokaliserats till 554 meters avvägning mellan malmkropparna Printzsköld och Alliansen. De vibrationsmätare i samhället som gett högsta utslag är Konsum 1,4 mm/s och Sveavägen 1,0 mm/s. Bergmekaniker är på väg att inspektera närliggande områden i gruvan. Inga rapporter om skador har inkommit.