Skakning i Malmberget 13 februari 2012

13 februari 2012

Skakning i Alliansen på söndagsmorgonen

En skakning inträffade Malmbergsgruvan kl. 03.35 söndag  12 februari. Händelsen skedde i malmkroppen Alliansens hängvägg på nivå 790 m. Storleken  var 1,6 på den lokala skalan. Inga skador har konstaterats i gruvan. Händelsen kändes i samhället.