Skakning i Malmberget 15 december 2013

15 december 2013

Seismisk händelse i Alliansens hängvägg. Inga skador funna.

En seismisk händelse inträffade klockan 09.59 på söndagsförmiddagen 15 december i malmkroppen Alliansens hängvägg på 563 meters avvägning. Magnituden på den lokala skalan uppmättes till 2,1.

Inga skador är rapporterade, besiktning av det aktuella området pågår.

Uppdatering: Inga skador funna vid besiktning.