Skakning i Malmberget 21 december 2010

21 december 2010

En seismisk händelse inträffade i malmkroppen Prinzsköld i Malmberget kl 08:41 på tisdag förmiddag.

Händelsen lokaliserades till hängväggen på 774 meters avvägning.
Beräknad magnitud var 1,9 på den lokala skalan.
Händelsen orsakade inga skador i gruvan men kändes av i samhället.

Kontaktperson: Åsa Sundqvist, gruvchef, telefon 0970-76752.