Skakning i Malmberget den 22 juli

22 juli 2013

Strax efter klockan 15 måndagen den 22 juli inträffade en seismisk händelse i malmkroppen Parta på nivå 921. Händelsen kändes av i samhället.

Strax efter klockan 15 måndagen den 22 juli inträffade en seismisk händelse i malmkroppen Parta på nivå 921. Händelsen kändes av i samhället.

Magnituden uppmättes till 1,6 på den lokala skalan. Skakningen kändes även av i gruvan. De närliggande områdena har besiktats av bergmekaniker och inga skador har rapporterats.