Skakning i Malmberget den 22 juli 2013

22 juli 2013

Strax efter klockan 15 måndagen den 22 juli inträffade en seismisk händelse i malmkroppen Parta. Händelsen kändes av i samhället.

Klockan 15.03 måndagen den 22 juli inträffade en seismisk händelse i malmkroppen Partas hängvägg på nivå 901. Händelsen kändes av i samhället.

Magnituden uppmättes till 1,6 på den lokala skalan. Skakningen kändes även av i gruvan, de närliggande områdena har besiktats av bergmekaniker och inga skador har rapporterats.