Skakning i Malmberget 2 december 2010

2 december 2010

En seismisk händelse inträffade i Malmberget kl 17:50 på  torsdag eftermiddag.

Händelsen  lokaliserades till hängväggen i malmkroppen Dennewitz på 554 meters avvägning.
Beräknad magnitud var 1,4 på den lokala skalan.
Händelsen orsakade inga skador i gruvan men kändes av i samhället.

Kontaktperson: Åsa Sundqvist