Skakning i Malmberget 26 april 2014

26 april 2014

Inga skador funna.

På lördag 26 april klockan 06.17 inträffade en seismisk händelse i malmkroppen Printzsköld.

Händelsen har lokaliserats till nivå 657 och hade en lokal magnitud på 1,7. Intilliggande områden har besiktats av bergmekaniker och inga skador är funna. Händelsen kändes av i samhället.