Skakning i Kiruna 23 februari 2012

23 februari 2012

Strax före klockan sex på torsdagsmorgonen inträffade en seismisk händelse i gruvan i Kiruna.

Strax före klockan sex på torsdagsmorgonen inträffade en seismisk händelse i gruvan i Kiruna.

Inga skador har rapporterats.Magnituden uppmättes till 1,6 på LKAB:s lokala skala och händelsen lokaliserades till den södra delen av gruvan på 958-metersnivån. Bergmekaniker har besiktat berörda områden utan att hitta skador.