Skakning i Kiruna 22 maj 2011

22 maj 2011

En så kallade seismisk händelse, bergrörelse, inträffade i Kirunagruvan på söndagsförmiddagen kl 08:29.

Händelsen inträffade på cirka 1100 meters nivån, i liggväggen, produktionsblock 33. Den lokala magnituden är beräknad till 1,9 och den kändes av i gruvan

Bergmekaniker har besiktat området. På huvudnivå 1045 har räls lyft sig på en sträcka av cirka 100 meter. Det innebär att produktionen tills vidare står från block 37 och söderut. Huvudnivån trafikeras av fjärrstyrda tåg.

Kontaktperson: Anders Lindholm, gruvchef, tel 0980-71260.

(uppdaterad kl 12:50)