Skakning i Kirunagruvan 5 juni 2013

5 juni 2013

Preliminär magnitud 1,9

Klockan 07:27 onsdag 5 juni inträffade en seismisk händelse i Kirunagruvan. Händelsen lokaliserades till ett område runt 1000 meters nivå. Preliminär magnitud på den lokala skalan var 1,9. Området är avstängt och besiktigas av bergmekaniker.