Skakning i Kirunagruvan(3)

5 juni 2013

Preliminär magnitud 1,9

Klockan 07:27 onsdag 5 juni inträffade en seismisk händelse i Kirunagruvan. Händelsen lokaliserades till ett område runt 1000 meters nivå. Preliminär magnitud på den lokala skalan var 1,9. Området är avstängt och besiktigas av bergmekaniker.

Här kan du läsa mer om seismiska händelser i gruvor.

Här kan du läsa varför LKAB använder en lokal magnitudskala.