Skakning i Kiruna 29 april 2011

29 april 2011

En seismisk händelse inträffade idag, 29 april, kl 09:46 i Kirunagruvan.  

Händelsen med magnitud 1,4 på den lokala skalan lokaliserades till liggväggen vid Y31, nivå 988m.

Områden kring händelsen har besiktigats av bergmekaniker och inga skador har noterats.