Skakning i Kiruna 10 mars 2011

10 mars 2011

En så kallad seimisk händelse inträffade i liggväggen i Kuj, underjordsgruvan i Kiruna, på torsdagen vid 14:40-tiden. Magnituden uppmättes till 1,7 på den lokala skalan. Händelsen medförde ett bergutfall c:a 70 meter långt. Ingen person har kommit till skada.
Händelsen inträffade vid väg 32 på 1100-metersnivån under jord. Området stängdes omedelbart av, och arbetet med att säkerställa att inga männskor berördes startades omedelbart. Listor på entreprenörer och anställda kontrollerades där varje individ kunde prickas av. Bergmekaniker undersöker området för att bedöma skadorna och hur arbetet med att återställa området kan startas.

Händelsen inträffade i en snedbana, en av transportorterna ned till arbetet med den nya huvudnivån på 1365-metersnivån.