Skakning i Kiruna 1 juli 2014

1 juli 2014

En seismisk händelse inträffade i Kirunagruvan måndagen den 30 juni kl 16:55. Händelsen uppmätte magnitud 1,2 på den lokala skalan men orsakade inga skador i gruvan.

En seismisk händelse inträffade i Kirunagruvan måndagen den 30 juni kl 16:55. Händelsen uppmätte magnitud 1,2 på den lokala skalan men orsakade inga skador i gruvan. 

Händelsen är lokaliserad till hängväggen på nivå 801. Skakningen orskade inga skador i gruvan men kändes i samhället.