Skakning i Kirunagruvan 28 november 2010

28 november 2010

Söndag 28 november på eftermiddagen, kl 18:49, inträffade en seismisk händelse i Kirunagruvan.

Den lokala magnituden var cirka 1,0 och inträffade i den så kallade hängväggen i Y12 (Sjömalmen) på 776 meters nivån. Vibrationer har uppmätts vid Lingonstigen.

(Uppdaterad 101129 efter omprocessering).