Skakning i Kiruna 21 januari 2011

21 januari 2011

En seismisk händelse inträffade torsdag 20 februari klockan 21:34 i Kiruna.

Händelsen inträffade i hängväggen mellan staden och gruvan på 485 meters avvägning. Magnituden uppmättes till 1,7 på den lokala skalan. Inga skador har rapporterats från gruvan, händelsen kändes av i staden.