Skakning i Kiruna 24 september 2012

24 september 2012

Klockan 13.27 på måndag 24 september inträffade en skakning i hängväggen i Kirunagruvan.

Klockan 13.27 på måndag 24 september inträffade en skakning i hängväggen i Kirunagruvan. Inga skador är rapporterade. Skakningen inträffade på cirka 950 meters djup i hängväggen, den del av berget som ligger mellan malmkroppen och staden, och uppmättes till magnitud 1,2 på LKAB:s lokala skala.