Skakning i Kiruna 13 augusti 2012

13 augusti 2012

Klockan 07.35 på måndagsmorgonen den 13 augusti inträffade en skakning i LKAB:s gruva i Kiruna. Mätningar visade att händelsen hade sitt epicentrum på 939 meters djup i gruvan, och att den hade en magnitud på 1,6 på LKAB:s lokala skala. Bergmekaniker åkte ut på plats för att undersöka områdena närmast händelsen, och kunde då konstatera att sten fallit ut från väggen i en ort på 935 meters nivå.

Tack vare bergförstärkningen, som ska hindra att sten lossnar från tak och väggar, hade utfallet endast skett på nedre delen av ortens vägg. Ingen människa befann sig i området, cirka 150 meter bort stod en fjärrmanövrerad borrmaskin. Områdena närmast händelsen är avspärrade och bevakas enligt rutin i ett dygn för att säkerställa att aktiviteten sjunkit innan bergutfallet ska besiktas i detalj och sedan åtgärdas.

Seismiska händelser, som skakningarna kallas, orsakas av att de naturliga bergspänningarna förändras när stora volymer malm plockas ut. De allra flesta händelserna är mycket små och kan bara mätas med känsliga instrument, men ibland byggs energi upp så att större skakningar orsakas.

I takt med att brytningen går djupare har LKAB utvecklat bergförstärkning som ska tåla att berget rör på sig. När en ort (gruvspråk för tunnel) drivs sprutar man cirka 10 cm fiberförstärkt betong på väggarna, sätter in stålbultar som håller ihop berget och tål att töjas samt täcker tak och väggar med stålnät. LKAB utvecklar också brytningsplaneringen, så att seismiskt aktiva områden avlastas innan alltför stora spänningar byggs upp.