Skakning i Kiruna 19 november 2010

19 november 2010

En seismisk händelse har inträffat i Kirunagruvans hängvägg kl 09:39 på fredag förmiddag.

Händelsen är lokaliserad till den så kallade hängväggen på Y32, 500 meters avvägning. Beräknad magnitud var cirka 1,8 på den lokala skalan.
Händelsen har inte påverkat gruvan. Vibrationsmätare vid Kiruna brandstation och Ljungplan har visat utslag.

Kontaktperson: Anders Lindholm, gruvchef, tel 0980-71260.