Skakning i Kiruna 12 juli 2013

12 juli 2013

Seismisk aktivitet i Kiruna (uppdaterad kl 15:03 och kl 16:05, lördag 13/7 kl 11:45 samt måndag 15/7 kl 16:00)

En skakning i Kiruna inträffade strax före kl 14:20 fredag 12/7. Skakningen kändes i samhället. Ingen konstaterad magnitud. Mer information kommer när sådan finns tillgänglig.

Uppdaterad information fredag 12/7 kl 15:03:

Skakningen var kraftig och bergutfall är konstaterat, men inga kända skador i övrigt. Avstängning av området pågår.

Uppdaterad information fredag 12/7 kl 16:05

Den seismiska händelsen är lokaliserad i området kring 1000 meters nivå och inträffade kl 14:18. Preliminär magnitud enligt den lokala skalan är 2,4. Inga andra kända skador än bergutfall. Ingen personal saknas. Besiktning av området sker tidigast lördag 13/7.

Uppdaterad information lördag kl 11:45

Efter besiktning av bergmekaniker under lördag morgon och förmiddag, kan det konstateras att bergförstärkningar har fungerat som avsett. Mycket små bergutfall, men vissa skador på berg och bergförstärkning. Det avstängda området öppnas nu successivt, men hela området öppnas ej före måndag. Skakningen har fått små konsekvenser på produktionen.

Uppdaterad information måndag kl 16:00

Under måndagens återupptagna besiktning kan bergmekaniker konstatera ett större bergutfall i en del av området. Det aktuella området förblir avstängt tills vidare.