Skakning i Malmberget 29 februari 2012

29 februari 2012

Skakning i Fabian

Kl 04.55 på onsdagens morgon inträffade en seismisk händelse i malmkroppen Fabian i Malmberget.Händelsen inträffade på 858 meters nivå. Preliminär magnitud är 1,4 på den lokala skalan och händelsen märktes i stora delar av samhället.Området har besiktats av bergmekaniker, inga synliga skador har upptäckts.