Skakning i Malmberget 15 oktober 2010

15 oktober 2010

En seismisk händelse inträffade den 14:e oktober kl 21:24 i Malmberget. Händelsen ägde rum i anslutning till malmkroppen Dennewitz mellan nivå 900m och 1000m. Den preliminära magnituden är uppmätt till 1,6 på den lokala skalan.

Ett visst bergutfall har konstaterats i en produktionsort på nivå 946m. Orten är avstängd för skrotning och bergförstärkning. Ingen person har kommit till skada.

Informationsansvarig Åsa Sundqvist