Skakning i Kiruna 2 mars 2011

2 mars 2011

En seismisk händelse inträffade kl 06.36 vid LKABs gruva i Kiruna. Händelsen lokaliserades till hängväggen vid koordinaterna X 6452,9 Y 1183,6 Z –464,3 m avv. Magnituden var 1,7 på den lokala skalan.

Händelsen skedde ytligt och medförde utslag på ett antal vibrationsmätare i samhället, bl a vid Lingonstigen. Inga skador rapporteras från gruvan.