Skakning i Kiruna 11 mars 2011

11 mars 2011

En seismisk händelse ägde rum kl 22.59 på torsdagskvällen i Kirunagruvans norra del. Händelsen lokaliserades till 770-metersnivån. Magnituden var 0,9 på den lokala skalan. Seismiska händelser på hängväggen är förutsedda, önskade och bidrar till säkerheten i gruvan.

Skakningen från hängväggen hade inget samband med bergutfallet tidigare under dagen i en snedbana på 1100-metersnivån.

Skakningen från hängväggen kändes av i samhället, men kändes inte av i gruvan. Vibrationsmätare gav utslag på t ex Lingonstigen.