Seismiska händelser i Malmberget 11 januari 2017

11 januari 2017

Under natten inträffade flera seismiska händelser över lokal magnitud 1,0 i Malmberget. Flera händelser kändes av i samhället.

Händelserna har lokaliserats till Viri hängvägg. Den största seismiska händelsen hade preliminär magnitud 1,6 och inträffade kl 00:13. Högsta uppmätta vibrationsvärde uppmättes till 2,45 mm/s på Malmstavägen 11.