Seismiska händelser i Malmberget 10 februari 2019

10 februari 2019

Två större seismiska händelser inträffade i Malmberget under söndag eftermiddag den 10 februari.

Den första händelsen skedde i Printzsköld hängvägg klockan 13.56, på 892 meters avvägning. Händelsen hade en preliminär magnitud på 1,6 enligt den lokala skalan. Högsta vibration i samhället uppmättes på Kaptensvägen 4 B-T: 1,25 mm/s.

Övriga utslag på vibrationsmätare:

Mätpunkt Maxvärde Enhet Dag Natt

Den andra händelsen skedde i Parta hängvägg, mellan malmkropparna Parta, ViRi och Fabian klockan 14.48, på 912 meters avvägning. Händelsen hade en preliminär magnitud på 1,7 enligt den lokala skalan. Högsta vibration i samhället uppmättes på Furuvägen 16-T: 4,5 mm/s.

Övriga utslag på vibrationsmätare:

Mätpunkt Maxvärde Enhet Dag Natt