Seismiska händelser i Kiruna 1 april 2017

1 april 2017

Två separata seismiska händelser inträffade i Kirunagruvan den 1 april.

En händelse med magnitud 1,5 på den lokala skalan inträffade klockan 18.08. Händelsen lokaliserades i Sjömalmens hängvägg. Inga skador eller uppsprickningar inrapporterade. Infrastruktur saknas i området. Ingen vibrationsmätare i samhället har givit utslag.

Den andra händelsen med magnitud 1,62 på den lokala skalan inträffade klockan 19.18. Händelsen lokaliserades i hängväggen Block 38. Inga skador eller uppsprickningar inrapporterade. Infrastruktur saknas i området. Högsta vibrationerna i samhället uppmättes på Brandstationen med 1,31 mm/s, Ljungplan 2G med 1,05 mm/s och värmeverket med 0,65mm/s.