Seismiska händelser i Malmberget 20 april 2017

21 april 2017

Två seismiska händelser inträffade torsdagen den 20 april i Malmberget. Båda händelserna inträffade i malmkroppen Fabian.

Den första av två seismiska händelser inträffade klockan 13:03. Händelsen lokaliserades till malmkroppen Fabian på 636 meters avvägning och hade en magnitud på 0,9 på den lokala skalan. Högsta vibration uppmätt i samhället är på Hertiggatan 18 med 5,15 mm/s.

Den andra seismiska händelsen inträffade klockan 20:49. Händelsen inträffade på 829 meters avvägning och magnituden uppgick till 1,5 enligt den lokala skalan. Högsta vibration i samhället uppmättes på Hertiggatan 18 med 5,91 mm/s.