Seismisk händelse Malmberget 9 mars 2018

9 mars 2018

En seismisk händelse inträffade klockan 08:20:56 fredag 9 mars. Händelsen lokaliserades till Printzsköld takskiva med magnitud 1,6 på den lokala skalan. Händelsen inträffade på 683 meters avvägning.

Högsta vibration i samhället uppmättes på Kaptensvägen 4B – L 0,8mm/s. 

Utslag på övriga fast installerade vibrationsmätare: